Hakkımızda

Biga’nın  önemli yatırımcı grupları ve doktorlarımız bir araya gelerek özel hastane projesini şekillendirmiş ve bunu hayata geçirmek için Mart 2006’ da Özel Biga Can Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş kurulmuştur. İş birliğini temel alan yoğun ama işbirliği temelinde iyi niyetli çalışmalar ile Mart 2007’ de özel hastanenin temelleri atılmıştır.İki yıl gibi bir sürede inşaat süreci,hastane içi teknik donanım ve tüm kadrolar tamamlanmış olup 4 Nisan 2009 tarihinde hastanemiz faaliyete başlamıştır.Bölge hastanesi olma yolunda emin adımlar ile ilerleyen  hastanemiz Biga- Çan- Yenice- Gönen- Lapseki ilçelerini kapsayan bir alanda kaliteli sağlık hizmetini vermeyi hedeflemiş ve çalışmalarına bu yönde başlamıştır.

KURUCULARIMIZ

 • İhsan ÇAKIR ve plastik malzeme ve tesisat endüstrisinde çok iyi bir isim yapmış olan Yalçın Tesisat ve Ambalaj Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş
 • Mobilya üretiminde bir dünya markası olan birçok alanda yatırımları bulunan Doğtaş Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş


YÖNETİM ORGANI

24.07.2012 tarihinde Doğtaş Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Özel Biga Can Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ki hisselerinin tamamı İhsan ÇAKIR ve Yalçın Tesisat ve Ambalaj Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından satın alınmıştır. Hisse devri sonrası yeni yönetim aşağıda ki gibi şekillenmiştir;

 • Yönetim Kurulu Başkanı İhsan ÇAKIR
 • Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat ÇAKIR
 • Yönetim Kurulu Üyesi (Genel Müdür)Hatko CANTÜRK
 • Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Cengiz ÜNÜVAR
 • Yönetim Kurulu Üyesi (Medikal Direktör) Dr. Feza ŞEN

Hastanemizde;

 • Tüm odalarımızda merkezi klimatizasyon mevcuttur.
 • Hastanemizde kapalı devre güvenlik sistemiyle sürekli kontrol altında tutulmaktadır
 • Hastanemizde ayaktan muayene veya yatarak tetkik ve tedavi hizmetleri verilmektedir.
 • Hastanemiz T.C. Sağlık Mevzuatına tabidir ve bu kanun ve yönetmeliklere uygun olarak çalışmaktadır.


Özel Biga Can Hastanemizde uzman ve güler yüzlü  sağlık çalışanlarıyla, tıp teknolojisinin en ileri gelişme ve donanımlarını hastalarına sunan yapısıyla, hasta odaklı anlayışıyla bölge halkına hizmet vermeye devam edecektir.

Misyonumuz

Bölgemizde deneyimli kadromuzla çağdaş bilgi ve teknolojiyi kullanan, meslek ahlakını benimseyen hasta ve yakınlarının memnuniyet ve menfaatlerini önemseyen insan yaşamına yakışanı her zaman yeniliklerini ve kaliteli sağlık hizmetini uygun ekonomik koşullarda halkımıza sunarak halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda artan hizmet kalitemizle beden, akıl ve ruh bütünlüğünü sağlamaktır.

Vizyonumuz

Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini yaratmadaki kararlılığıyla, tıp etiği ve bilimsel kurallardan ödün vermeden, korucu, tedavi edici ve rehabiliteedici sağlık hizmetlerini, üstün nitelikli ekibi çağdaş alt yapısıyla mükemmel düzeyde vererek bölgemize marka olmaktır.

Değerlerimiz

 • Dürüstlük
 • Liderlik
 • Takım çalışması
 • Hasta ve çalışan memnuniyeti
 • Mükemmellik

Kalite Politikamız

Özel Biga Can hastanesi olarak yasal şartlar ve standartlar doğrultusunda, hasta ve çalışanlarımızın memnuniyetini ön planda tutan kalite anlayışımızla modern teknolojinin bütün imkanlarını kullanarak eğitimi ve sürekli kendini yenileyen güler yüzlü personelimizle en üst düzeyde hizmet sunmaktır.

Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Politikası

 • Pro-aktif iş güvenliği yaklaşımının benimsenmesi,
 • Faaliyetlerimizin tehlike ve risklerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi,
 • Organizasyon kültüründe güvenli ve sağlıklı davranışların desteklenmesi,
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi, minimize edilmesi ve yönetilmesine ilişkin etkili yönetim sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanması,
 • Tüm çalışanların güvenli ve yeterli derecede çalışabilmesi için gereken eğitim ve bilginin sunulması,
 • İşyeri içerisinde kaza ve yaralanma vakalarının azaltılması veya bertaraf edilmesi için gereken önlemlerin alınması,
 • Çalışanlar, stajerler, tedarikçiler, ziyaretçiler ve hastalar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanması,
 • Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.

Çevre Politikası

 • Doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun gerçekleştirilmesi,
 • Tüm çalışanlarımızın çevre konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi,
 • Atıkların azaltılması, kaynağında doğru ayrıştırılması, mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirilmesi,
 • Oluşan tüm atıkların sadece yetkilendirilmiş firmalara teslim edilmesi,
 • Çevreye olan etkilerin minimum düzeyde tutulması,
 • Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çevreyi koruma ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.

Kurumsal iletişim stratejisi:

 

Amaçları ne olursa olsun, kurumsal özellikleri taşıyan ve bu özellikleriyle toplumsal yapının bir parçası olan kurum ve kuruluşlar, yaşamlarını içte ve dışta kurulan bir ilişkiler düzeni içinde sürdürürler. Bu ilişkilerin denetim altına alınması, belirli bir yapısal düzen ve amaç içinde işlemesi etkili bir iletişim politikasının izlenmesini zorunlu kılmaktadır. Çünkü kurumların, işlevleri doğrultusunda dinamik bir yapıyı oluşturmaları ve geliştirerek sürdürmeleri gerekmektedir. Aşamalı (basamaksal) ve yatay olarak oluşturulan bu yapı içerisinde bu boyutları da aşan çeşitli iletişim mekanizmaları gerçekleşmektedir. Kurumlarda iletişim, tüm ilişkiler ve etkileşim ortamlarının yanı sıra karar verme sürecinin de temelini oluşturmaktadır.  İşbirliği % 100 iletişimden oluşur. İletişim ise verimliliğin ve kalitenin temelidir;

 

Kurumsal iletişim, kurumda çalışanları ve kurumun birimlerini birbirine bağlayan temel bir alt sistemdir. Böylece, çalışanlar ve birimler hem uyumlu ve hem de eşgüdümlü çalışabilirler. . Bu tür uygulamaların sonucu olarak kurum içinde oluşan etkili iletişim ortamı, kurumun amaç ve hedeflerinin çalışanlar tarafından kolayca anlaşılmasına ve bunların gerçekleştirilmesinde içten çaba göstermeleri için güdülenmelerine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.Özel Biga Can Hastanesi olarak kurumumuzu hizmet alıcılara en doğru şekilde ifade edebilmemizde iletişim yardımı ile gerçekleşir.

 

Özel Biga Can Hastanesi olarak kurumsal iletişimimizi web sitesi aracılığı ile aylık birim toplantıları Hasta Bakım Hizmetleri olağan3 aylık toplantıları,çalışan memnuniyeti anket sonuçları,hasta iletişim birimi başvuruları,iletişim eğitimleri,üst yönetimin toplantıları organizasyon şemaları  dahilinde geliştirilir.Şikayet ve öneri  memnuniyet kutuların da rehberlik eder

 

İzlenecek yollar;

 

 • Kurumsal iletişimi komitesi kurulması:2015 Aralık ayı içersinde komite kurulması ve çalışmalarının başlatılması 
 • Reklam ve imaj oluşturma:Web sitesi aracılığıyla farkındalık yaratmak
 • Değişim ve kurum kültürü:hastanemizin olumsuz imajını değiştirmeye yönelik çalışmalar
 • Yatırımcı ilişkileri:Bağışçıara yönelik çalışmalar
 • İletişim politikası:Etkin ,etkili,hızlı,güvenilir,bilgiye erişimi kolaylaştırıcı iletişim sağlamak
 • İç iletişim ve teknoloji:ağ bağlantıları ve network sunucularının iyleştirilmesi
 • Yetkin iletişim sorunları
 • Bir kurumsal kültür oluşturmak
 • Liderlik ve iletişim:Organizasyon şemasına uygun yapılır
 • Halkla ilişkiler :Hasta iletişim biriminin etkinliğinin arttırılması.
 • Kriz yönetimi:Acil afet eylem planına uygun olarak Tesis güvenliği komitesinin işlerliğinin sağlanması

Danış

Dr. Feza ŞEN
Medikal Direktör

 • 1966 yılı doğumluyum.Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1989 yılında mezun oldum.Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Fakültesi Sağlık Bilimleri Yönetimi Uzmanlığı’ nda MBA tamamladım.
 • 1989–1997 yılları arasında Gemlik Devlet Hastanesi’nde hekim olarak görev yaptım.1997 yılında Megamed Ltd.Şti. Bünyesinde Uzmanlar Tıp Merkezi’ni faaliyete geçirerek özel sağlık hizmeti sunumunda yer aldım.
 • 2002 yılından bu yana Bursa Özel Sağlık Kuruluşları Derneği Genel Sekreteriyim.
 • 2004 yılında kurulu bulunan Özel Sağlık Kuruluşları Derneklerini organize ederek Sağlık İşletmeleri Federasyonunu kurduk. Ve federasyonda kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev aldım.
 • Federasyonun Sağlık Kuruluşları Standartları Belirleme ve Eğitim Komisyonu başkanı olarak çalışmalar yaptık.
 • Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Akreditasyon Yürütme Kuruluna federasyon temsilcisi olarak katılarak ulusal akreditasyon çalışmalarına katıldım.
 • Temmuz 2006’da Bursa da açılan Medical Park Hastanesi’nin yönetim danışmanı ve açılış sonrası kurucu başhekimliği görevlerinde bulundum.
 • İl reklam kurulu üyesiyim.
 • Bursa Line TV Sağlığın Ritmi isimli sağlık politikaları programı yapımcısıyım.
 • www.saglikaktuel.com sitesinde sağlık politikaları ile ilgili yorumlar yazıyorum.
 • Bursa Sivilay Derneği’ne üyeyim.
 • OHSAD / İstanbul (Özel Hastaneler ve Sağlık Kurumları Derneği) Güney Marmara temsilcisi ve Türkiye Ayakta Teşhis Kurumları temsilcisiyim.
 • Evli ve bir çocuk babasıyım.
 • www.fezasen.com
   
 
 
 
   
 
   

Özel Biga Can Hastanesi'nin İnsan Kaynakları stratejisi; herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu, karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu örnek bir topluluk olmaktır.

İnsan Kaynakları yönetimi;

 • Nitelikli iş gücünün çalışmak için tercih ettiği işyeri olmayı,
 • Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı olmayı,
 • Topluluğa uyum sağlayabilecek, Özel Biga Can Hastanesi'nin değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki iş gücünü seçmeyi ve işe almayı,
 • Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirilmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmayı,
 • Yöneticilerin, çalışanları gelişim sorumluluğunu üstlediği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamayı ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemeyi,
 • Nitelikli ve başarılı bir iş gücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmeyi,
 • Üstün nitelikli insan kaynağının teminini, çalışanların sürekli gelişimini ve motivasyonunu yüksek tutmayı hedeflemektedir.

Özel Biga Can Hastanesi iyi eğitimli ve saygın personel kadrosuyla Biga'nın en kaliteli çalışan kitlelerinden birini bünyesinde bulundurmaktadır.

Sizler de bu kadroda yer almak isterseniz aşağıdaki başvuru formunu doğru bilgilerle doldurup, on-line olarak bizlere gönderebilirsiniz.

web tasarım

 
  İK FORM
  Başvuru Bilgileri
 Başvuru Tipi * Genel Genel Staj Staj İlan İlan
 Adı Soyadı *
 Adres *
 Şehir *
 Ev Tel *
 GSM *
 İş Tel
 E-Posta *
  Kişisel Bilgiler
 Cinsiyet * Erkek Bay Kadın Bayan
 Doğum Tarihi *
 Uyruk *
 Askerlik Durumu
 Tecilli İse Süresi
 Sürücü Belgesi
 Var İse Sınıfı
  Eğitim Bilgileri
 Bitirdiğiniz Son Okul *
 Mezuniyet Yılı *
 Bölüm
  Yabancı Dil
 İngilizce
 Almanca
 Diğer
 Seviye
  İş Deneyimi
 Firma
 Pozisyon
 Şehir
 Alınan Ücret
 İş Tanımı
 Diğer İş Deneyimleri
  Kişisel Gelişim
 Kurs
 Tarih
 Kurs İçeriği
  
 Kurs
 Tarih
 Kurs İçeriği
 Hobileriniz
 Üyelikleriniz
  Referanslar
  Referans 1
 Adı Soyadı
 Firma
 Görevi
 Telefon
  Referans 2
 Adı Soyadı
 Firma
 Görevi
 Telefon
  
 Başvurduğunuz Departman *
 Belirtmek İstedikleriniz
Güvenlik Kodu : (İşlem sonucunu giriniz)
* Zorunlu Alanlar
KURUMSAL
Hakkımızda
Anlaşmalı Kurumlar
Sanal Tur
Videolarımız

Anket

Hastanemizi tercih etme sebebiniz nedir?


Anket Sonuçları Yükleniyor. Lütfen Bekleyin ...

» Önceki Anket Sonuçları

E-Katalog Anlaşmalı Kurumlar   BİZE ULAŞIN :  444 44 17 Sanal Tur Tanıtım Filmimiz Neredeyiz
Tüm Hakları Saklıdır Ozel Bigacan Hastanesi iletisim@bigacan.com
 |